WIZA TRANZYTOWA

Niezbędne dokumenty:

  • 1 wniosek wizowy wypełniony online kliknij tutaj
  • paszport ważny co najmniej na jeden rok, z jedną wolną stroną dla wizy,
  • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm),
  • dowód dalszej podróży poza Indiami (np. wiza państwa docelowego),
  • bilet lotniczy lub kopię rezerawcji biletu,
  • kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy),
  • pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy),
  • pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy).

Czas oczekiwania na wizę:

 

Czas oczekiwania wynosi 10 dni roboczych (około 2 tyg.)

 

Opłata konsularna:

  • 166,50zł - wiza turystyczna

Pośrednictwo:


Rodzaj/Czas oczekiwania 10 dni roboczych
Wiza tranzytowa 85 zł


Wiza jest ważna przez 14 dni od daty wydania.

 

Do ceny pośrednictwa należy doliczyć ewentualne koszty przesyłki dokumentów do miasta, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna

 

 

 

Design & hosting Trol InterMedia
© copyright wizacenter 2009